CELE I IDEA KONKURSU

Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Konkurs Fletowy w Krakowie narodził się z potrzeby zorganizowania wydarzenia pięknego i pełnego wielkiej sztuki muzycznej, ale i pewności i przekonania organizatorów, że jest potrzebny i ma szanse być kontynuowany.

Zagościł w gronie ważnych wydarzeń artystycznych Polski w roku 1999 i z miejsca stał się wydarzeniem dużej rangi, do czego przyczyniły się tak wysoki poziom, piękny kształt i oprawa konkursu, jak i serdeczna atmosfera, pełna jednak odpowiedzialności i niezwykłej pracy.

Od lat mam możliwość przyglądania się tej imprezie, a z racji swojego ogromnego doświadczenia porównawczego, mogę go ocenić w stosunku do innych światowych konkursów jako przykładowy niemalże wzór, z którego tak Kraków, jak i nasz kraj powinien być dumny; nie często bowiem spotkać można taką dbałość o precyzję i czystość kryteriów oceny i samej oceny, perfekcję organizacyjną i nastrój szacunku i życzliwości. Formuła Konkursu, jego jasność i czytelność, dobra promocja i dydaktyczny aspekt wydarzenia są oczywiste i dlatego przyciągają z roku na rok coraz większe rzesze uczestników.

W czym upatrywać źródeł tego sukcesu? – odpowiedź jest prosta: to czar muzyki fletowej i serce organizatorów.

Wytrwania w tym mistrzowskim stylu życzę Akademii Muzycznej w Krakowie, by kolejne edycje Międzynarodowego Konkursu Fletowego mogły swym blaskiem rozjaśniać stary Kraków, zaś niniejsze wydawnictwo niech zaświadczy o mych słowach.


Prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki

 

Barbara Świątek-Żelazna
Dyrektor Artystyczny Konkursu

Na przełomie XX/XXI wieku Kraków wpisuje się w poczet światowych miast-symboli najwyższej próby piękna wykonawczej sztuki fletowej. Za sprawą kolejnych sześciu edycji konkursów fletowych (trzy z nich o znaczeniu ogólnokrajowym), wyłonił się międzynarodowy konkurs dla młodych wirtuozów instrumentu.

Przepełnia mnie ogromna satysfakcja, iż dzisiejsze wyobrażenia krakowskiego wydarzenia muzycznego niosą w sobie wyraz nieskrywanej aprobaty oraz pozytywnych opinii i reakcji niekwestionowanych autorytetów świata muzyki. Na estradzie krakowskiego konkursu występują utalentowani fleciści z całego świata, pragnący zmierzyć się z obiektywizmem wielkich mistrzów, których uwagi i spostrzeżenia wielokrotnie stają się kolejną silną inspiracją dalszych wytężonych przedsięwzięć na drodze do doskonałości.

Składam szczególne podziękowania jurorom, wnoszącym swoją obecnością i zaangażowaniem w pracach jury oraz twórczych dyskusjach w ramach powszechnie cenionych sympozjów fletowych bogactwo ich artystycznych osobowości. Mistrzostwo, wiedza, umiejętności i doświadczenie, którymi dzielą się w Krakowie ze wszystkimi zainteresowanymi, a w szczególności z młodymi uczestnikami konkursu, są tymi wartościami, które nadają konkursowi międzynarodowy, wyjątkowy, kulturotwórczy charakter. Pojawia się usprawiedliwione poczucie dumy, iż wzrastający prestiż konkursu potęgują kolejne, wielkie sukcesy artystyczne laureatów, których uczestnictwo w światowym współczesnym życiu muzycznym przysparza słuchaczom wielu wzruszeń.

Międzynarodowa społeczność fletowa niezmiernie ceni sobie objęcie patronatu nad konkursem przez prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego.

Wyrażam swoje osobiste podziękowanie kolejnym rektorom Akademii Muzycznej w Krakowie za wsparcie i przychylność w realizacji konkursu w murach naszej Uczelni. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Kultury za wieloletnią pomoc w urzeczywistnieniu idei tak pięknie rozwijającego się międzynarodowego wydarzenia muzycznego w Polsce. Gorące słowa wdzięczności kieruję do zespołu koordynacyjnego w osobach Krzysztofa Rymarczyka, Agnieszki Dzik, Janusza Patera i Kazimierza Płoskonia za niestrudzony wysiłek i pasję w zapewnieniu prawidłowego przebiegu wszystkich dotychczasowych edycji konkursu.
Sponsorom pragnę podziękować za pomoc i wsparcie, a wszystkim współtworzącym w minionych siedemnastu latach krakowskie święto fletu z dumą mogę pogratulować wspaniałych efektów pracy oraz życzyć, aby Konkurs na stałe wpisał się w muzyczny pejzaż Krakowa, Polski i całego świata.

Wyrażam nadzieję, że publikacja Kroniki pozwoli przybliżyć specyfikę organizowanego w Krakowie Międzynarodowego Konkursu Fletowego, przyczyniając się do osobistego uczestnictwa czytelników w jego następnych edycjach.


Prof. Barbara Świątek-Żelazna

O konkursie

Konkurs Fletowy w Krakowie został zainaugurowany w roku 1989 − początkowo w formule wydarzenia ogólnopolskiego, a po trzech jego krajowych edycjach (1989, 1992, 1995) kontynuowany w wymiarze międzynarodowym (1999, 2002, 2005). Przeobrażenie ogólnopolskiego konkursu do postaci międzynarodowej nastąpiło w wyniku zaintere-sowania środowisk muzycznych w kraju i za granicą zorganizowaniem w centrum Europy Środkowej międzynarodowego konkursu wyko-nawczego w zakresie interpretacji muzyki fletowej. Organizatorzy podjęli starania urzeczywistnienia tych wymagających a zarazem pięknych oczekiwań. Inicjatorką i pomysłodawcą idei konkursu fletowego w Krakowie, mieście o najbogatszych tradycjach kulturowych w Polsce, była prof. Barbara Świątek-Żelazna, jedna z najwybitniej-szych postaci wykonawstwa instrumentalnego w Polsce, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie (1999-2002), od roku akademickiego 1981/82 Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akor-deonu.

Barbara Świątek-Żelazna: …ideę [zorganizowania Konkursu Fletowego] nosiłam w sobie od dłuższego czasu. Zamysł ten nabrzmiał w 1985 roku, kiedy zostałam zaproszona do udziału w pracach jury bardzo poważnego Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Monachium. Uświadomiłam sobie wtedy, jak ogromna konkurencja istnieje w świecie fletowym. Przytoczę tutaj słowa wielkich mistrzów: „gra na flecie to już nie choroba, to epidemia na świecie”. Tak! – pomyślałam, rzeczywiście, ale tym bardziej trzeba myśleć, jak przyczynić się do podniesienia poziomu sztuki gry na flecie w Polsce. Sądzę, że konkurs jest tym przyczynkiem. Nic tak nie wpływa na poziom, jak konkurencja .

Anna Woźniakowska:
Krakowski Konkurs narodził się właściwie przed dziesięcioma laty. Wtedy właśnie Barbara Świątek-Żelazna zorganizowała I Ogólnopolski Konkurs Fletowy dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i studentów. Pamiętam ten konkurs sprzed lat, mizerny poziom techniczny i muzyczny większości jego uczestników. Krakowskie spotkanie flecistów z prawie całej Polski okazało się jednak przełomem. Narodziła się chęć wspólnej pracy, której konsekwencją były nie tylko kolejne konkursy, ale i powstanie Stowarzyszenia Flecistów Polskich, nawiązanie ścisłego kontaktu z podobnymi stowarzyszeniami za granicą, wymiana doświadczeń. Wszystko to owocowało w następnych latach podniesieniem poziomu gry fletowej w Polsce. Zmiany polityczno-społeczne przyniosły łatwiejszy dostęp do dobrych instrumentów, do nut i nagrań. Polska młodzież muzyczna mogła wreszcie podróżować po świecie, uczestniczyć w rozmaitych kursach, do Polski zaczęli przyjeżdżać znakomici artyści i pedagodzy na lekcje mistrzowskie. Nic więc dziwnego, że po trzech konkursach ogólnopolskich krakowscy organizatorzy postanowili rozszerzyć zasięg imprezy .