prof. Władysław Pluta

Urodził się w 1949 roku w Jeleniu. W roku 1968 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych w latach 1968-1974, dyplom uzyskał w pracowni prof. Ryszarda Otręby. W 1974 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Komunikacji Wizualnej macierzystej uczelni, gdzie obecnie jest profesorem. Uprawia projektowanie graficzne i grafikę artystyczną.


Uczestniczy w wystawach sztuki w kraju i za granicą.
Obok wielu nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki otrzymał również liczne wyróżnienia za działalność artystyczną i pedagogiczną.