Prof. Barbara Świątek-Żelazna

Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej szkole Muzycznej w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Uzupełniające studia fletowe kontynuowała w Conservatoire National Superier de Musique de Paris, gdzie ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. Gaston Crunelle.
Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego radia i telewizji w Krakowie na stanowisku flecisty-solisty. Jest laureatką konkursów krajowych ( Katowice, Łódź) oraz zagranicznych ( Wiedeń, Helsinki, Utrecht). Była członkiem Tria Barokowego wraz z Elżbietą Stefańską i Jerzym Klockiem, współtworzyła Warszawskie Trio Harfowe z Urszulą Mazurek i Zdzisławem Polonkiem, była długoletnim członkiem Zespołu MW2. Prowadzi szeroka działalność estradową jako solistka i kameralistka.

Uczestniczyła w wielu prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Dokonała licznych nagrań dla PRiTV oraz rozgłosni zagranicznych. Koncertowała ze wszystkimi orkiestrami w kraju. Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w Belgii, na Ukrainie (Lwów, Czerniowce). Zasiada w jury konkursów fletowych – Monachium, ARD, Kraków, Lwów, Czerniowce, Dąbrowa Górnicza.

W wyniku współpracy z kompozytorami zostały Jej dedykowane utwory napisane przez kompozytorów polskich i zagranicznych: K.Meyer, K.Moszumańska-Nazar, A.Walaciński, B.Schaeffer, K.Fribec.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie.

Otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień m.in. Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Miasta Krakowa, nagrody Excellence in Teaching oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uhonorowana nagrodą „Orfeusz 1964” przyznana przez Sekcję Krytyków SPAM na Międzynarodowym Festiwalu Warszawska jesień za najciekawsze wykonanie podczas festiwalu oraz za kierunek poszukiwań artystycznych.

Jest profesorem tytularnym Akademii Muzycznej w Krakowie, pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W latach 1999-2002 piastowała urząd Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest członkiem Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.