REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA

Uwaga!

W związku z zgłaszanymi problemami związanymi z dostarczeniem  płyt CD z nagraniami  informujemy, że akceptujemy 25 listopada 2019 roku jako ostateczną datę wysłania płyt. Decyduje data stempla pocztowego.

Jednocześnie  informujemy, że lista kandydatów  zakwalifikowanych do przesłuchania  przesłanych nagrań zostanie opublikowana 5 grudnia 2019 roku.